دانشگاه نظرآباد

اطلاعات راجع به دانشگاه نظرآباد

اطلاع رسانی

با سلام خدمت دوستان عزیز

دیروز رفتم دانشگاه که متأسفانه با اعلامیه ی ناصر(پرهام) نادری روبرو شدم.

پرهام ورودی ۸۸ الکترونیک و از بچه های گل نظرآباد و دانشگاه بود که در تصادفی همراه با برادر جوانش درگذشت.

برای شادی روحش فاتحه ایی بخوانیم.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر 1390ساعت 9:46  توسط رسول  | 

اردو

سلام دوباره خدمت دوستان عزیز

دانشگاه اردوی زیارتی مشهد گذاشته

تاریخ اعزام هم هنوز معلوم نیست ولی بین ۱۰تیر تا ۳۰ تیر میباشد

با قطار صبحونه ناهار شام  ۵ روزه خواهشن همه ترم بالایی ها شرکت کنید تا اجر معنوی اردو زیاد بشه

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم تیر 1390ساعت 22:28  توسط رسول  | 

اردو

سلام خدمت دوستان عزیز

دانشگاه اردوی زیارتی فرهنگی گذاشته

سوریه

سوریه - لبنان قیمت ۶۰۰هزار

۳۰۰ رو دانشگاه وام میده ۷ روزه

اطلاعات بیشتر در سایت

www.alrahil.ir

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم تیر 1390ساعت 22:24  توسط رسول  | 

به یاد اسطوره (ناصر خان)

                                           به یاد اسطوره دروازبانی ایران و آسیا

ﺧـﻮاﺑـﻴـﺪي ﺑـﺪون ﻻﻻﻳـﻲ و ﻗﺼﻪ

ﺑﮕﻴﺮ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب ﺑﻲ درد و ﻏﺼﻪ

دﻳـﮕـﻪ ﻛـﺎﺑـﻮس زﻣـﺴﺘــﻮن ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ

ﺗﻮي ﺧﻮاب ﮔﻠﻬﺎي ﺣﺴﺮت ﻧﻤﻲﭼﻴﻨﻲ

دﻳﮕﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻬﺮهﺗﻮ ﻧﻤﻲﺳﻮزوﻧﻪ

ﺟﺎي ﺳﻴـﻠﻲﻫﺎي ﺑﺎد روش ﻧﻤﻲﻣﻮﻧﻪ

دﻳﮕﻪ ﺑـﻴـﺪار ﻧﻤﻴﺸﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮوﻧﻲ

ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮي ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻧﻲ

رﻓﺘﻲ و آدﻣـﻜﻬﺎ رو ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ رو زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

اﻳﻨﺠﺎ ﻗـﻬﺮن ﺳـﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ

ﺗﻮ ﺗﻮ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﻤﻮﻧﻲ

دﻟﺘﻮ ﺑﺮدي ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﻪ

اوﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮات ﻻﻻﻳﻲ ﻣﻴﮕﻪ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴـﺒﻴﻨﻤﺖ ﻳﻪ روز دوﺑﺎره

ﺗـﻮي دﻧـﻴﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آدﻣـﻚ ﻧﺪاره

ناصر خان حجازی همیشه در قلب ماست

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم خرداد 1390ساعت 18:14  توسط رسول  | 

علت درس نخوندن دانشجویان

) در سال ۵۲ جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب ۳۱۳ روز باقی میماند.

۲ ) حداقل ۵۰ روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا مطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است.بنابراین ۲۶۳ روز دیگر باقی میماند.

۳ ) در هر روز ۸ ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا” ۱۲۲ روز میشود. بنابراین ۱۴۱ روز باقی میماند.

۴ ) اما سلامتی جسم و روح روزانه ۱ ساعت تفریح را می طلبد که جمعا” ۱۵ روز میشود. پس ۱۲۶ در روز باقی میماند.

۵ ) طبیعتا” ۲ ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل ۳۰ روز می شود. پس ۹۶ روز باقی میماند.

۶ ) ۱ ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است.این خود ۱۵ روز است. پس ۸۱ روز باقی میماند.

۷ ) روزهای امتحان ۳۵ روز از سال را به خوداختصاص میدهند. پس ۴۶ روز باقی میماند.

۸ ) تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم ۳۰ روز در سال هستند. پس ۱۶ روز باقی میماند.

۹ ) در سال شما ۱۰ روز را به بازی می گذرانید. پس ۶ روز باقی میماند.

۱۰ ) در سال حداقل ۳ روز به بیماری طی میشود و ۳ روز دیگر باقی است.

۱۱ ) سینما رفتن و سایر امور شخصی هم ۲ روز را در بر میگیرند. پس ۱ روز باقی میماند.

۱۲ ) ۱روز باقی مانده همان روز تولد شماست. چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم خرداد 1390ساعت 18:0  توسط رسول  | 

سلام خدمت دوستان عزیز

به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجهتون رو جلب میکنم

۲شنبه

ممد گیتار داشت سیگار میکشید که فیض الاهی (حراست) اومد با پا (به حالت شوخی) بهش زد و گفت سیگارتو خاموش کن

ممد هم که دمش گرم بلند شد ۲تا چک افسری زد زیر گوش فیض الاهی

فیض الاهی تا نیم ساعت حالش خوب نبود (تو توهم بود)

تا به امروز هم که من خبر دارم مشکلی برای ممد پیش نیومده

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم خرداد 1390ساعت 17:56  توسط رسول  |